Dobrodošli na straneh Viških vrtcev

V Viških vrtcih razvijamo pogoje, v katerih omogočamo in spodbujamo vsestranski razvoj otroka. Pri tem nas vodi načelo uravnoteženosti.

Povezujemo se s starši otrok, saj se zavedamo, da ravno odnos med starši in otrokom znatno opredeljuje njegov svet. Sodelovanje je toliko pomembnejše ob pluralnosti vrednot in življenjskih stilov, s katerimi se srečujemo pri našem vsakodnevnem delu. Ohranjamo odprt dialog v spoštljivem odnosu.

Zavezani smo stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju. Le tako lahko namreč gojimo lastno strokovno misel in avtonomnost, ki nam obogatena z občutljivostjo omogoča podporo otroku in družini za njihovo dobrobit.